Avšak tá definícia je logická a praktická. Ide o stavby pevne základom spojené so zemou.
Okrem toho k nehnuteľnostiam priraďujeme aj pozemky. Stavby aj pozemky sa u nás evidujú v katastri nehnuteľností, ktorý je verejne prístupný (www.katasterportal.sk). Môžeme konštatovať, že naša evidencia nehnuteľností je na svetovej úrovni, a len málo krajín sa takouto úrovňou môže pochváliť. Nás všetkých sa samozrejme nehnuteľnosti bytostne týkajú, pretože rodinné domy, byty, kancelárie, obchody, obchodné centrá, atď., kde trávime veľkú časť svojho života, kde bývame a pracujeme, to sú všetko nehnuteľnosti.