Bratislava 21. marca (TASR) - Stavebné spoločnosti na Slovensku v minulom roku uskutočnili 7 % stratových zákaziek. V zásobníku práce majú v súčasnosti ešte 3 % takýchto zákaziek. Aj v najbližších mesiacoch je štvrtina šéfov firiem ochotná neziskové zákazky prijímať. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva analytickej spoločnosti CEEC Research za prvý štvrťrok 2016.
      Štvrtina (26 %) riaditeľov stavebných spoločností potvrdila, že sú v nasledujúcich mesiacoch ochotní prijať neziskovú alebo stratovú zákazku. Ako dôležitú podmienku si pätina firiem v týchto prípadoch kladie nadviazanie alebo udržanie dlhodobej spolupráce. Oveľa menšia časť firiem (6 %) by akceptovala stratovú zákazku z dôvodu zachovania súčasného podielu na trhu.
      Menej benevolentní sú k prijímaniu stratových zákaziek zástupcovia veľkých stavebných spoločností, k takémuto rozhodnutiu by pristúpilo iba 15 % z nich. Ústretovejšie sú, naopak, menšie stavebné firmy (29 %) a firmy zaoberajúce sa inžinierskymi stavbami (30 %). „Zákazku, o ktorej vopred vieme, že je pre nás stratová, nezazmluvňujeme. Podiel zákaziek s nižšou maržou klesá," uviedol riaditeľ spoločnosti PS Stavby Miloš Milanovič.

stavebnictvo
      Spomedzi zákaziek, ktoré slovenské stavebné firmy realizovali v roku 2015, bolo 7 % stratových. Od tohto priemeru sa odlišujú veľké spoločnosti, kde išlo o 9 % z celkového počtu realizovaných projektov a podniky zaoberajúce sa inžinierskymi stavbami, ktoré vlani uskutočnili 8 % takýchto zákaziek.
      „Prostredníctvom efektívneho riadenia rizík, dôsledného risk manažmentu, ale i vďaka vlastným materiálnym zdrojom sme v roku 2015 nemali ani jeden stratový projekt. V tejto stratégii budeme pokračovať," priblížila generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK Magdaléna Dobišová.
      Aktuálne majú stavebné spoločnosti vo svojom zásobníku práce ešte približne 3 % stratových zákaziek. Veľmi malú úlohu z tohto pohľadu zohráva veľkosť firmy či odbor činnosti. Takmer zhodný údaj predkladajú spoločnosti naprieč celým sektorom.
      „Investor by si mal uvedomiť, že kvalitný a efektívny projekt pripraví a zrealizuje len vtedy, keď vo verejnom obstarávaní nebude cena rozhodujúcim kritériom. A určite šetrenie na štúdiách, prieskumoch a projektoch sa nevypláca. Snáď to investori už konečne pochopia," zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Reming Consult Slavomír Podmanický.

Zdroj:TASR