Investície do komerčných realít v SR

komerčné reality a investície do nich

Celková výška investícií do komerčných realít bola na Slovensku v minulom roku 820 miliónov eur. Pre média sa tak vyjadrila spoločnosť JLL, ktorá zabezpečuje služby v správe nehnuteľností a investícií.

Maloobchod mal najväčší podiel na transakciách. Nasledoval sektor priestorov, logistika, resp. industriálny sektor a hotely. Spoločnosť konštatuje, že pozitívne makroekonomické a trhové podmienky, vysoká miera obsadenosti, rast HDP i ekonomická a politická stabilita sú dôvody, prečo je Slovensko stále viac zaujímavé pre investorov. Vízie na rok 2018 sú veľmi optimistické.

V histórií najvyššiu mieru objemu transakcií dosiahlo v predošlom roku Poľsko (7,2 miliardy eur), čím bol prekonaný rekordný objem z roku 2006. Poľský podiel na regionálnom trhu predstavoval 54%, teda viac ako je súhrn podielov ostatných krajín v regióne. Po ňom nasledoval český trh (19%), maďarský (14%), rumunský (7%) a Slovensko s podielom 6%.

Spoločnosť sa vyjadrila, že objem do komerčných realít v strednej a východnej Európe v roku 2018 sa zvýšil z 11,92 na 13,23 miliardy eur v porovnaná s rokom 2017. Tretí rok po sebe je to rekordná hodnota objemu transakcií, uzatvára JLL.

Celková výška investícií do komerčných realít bola na Slovensku v minulom roku 820 miliónov eur. Pre média sa tak vyjadrila spoločnosť JLL, ktorá zabezpečuje služby v správe nehnuteľností a investícií.

Maloobchod mal najväčší podiel na transakciách. Nasledoval sektor priestorov, logistika, resp. industriálny sektor a hotely. Spoločnosť konštatuje, že pozitívne makroekonomické a trhové podmienky, vysoká miera obsadenosti, rast HDP i ekonomická a politická stabilita sú dôvody, prečo je Slovensko stále viac zaujímavé pre investorov. Vízie na rok 2018 sú veľmi optimistické.

V histórií najvyššiu mieru objemu transakcií dosiahlo v predošlom roku Poľsko (7,2 miliardy eur), čím bol prekonaný rekordný objem z roku 2006. Poľský podiel na regionálnom trhu predstavoval 54%, teda viac ako je súhrn podielov ostatných krajín v regióne. Po ňom nasledoval český trh (19%), maďarský (14%), rumunský (7%) a Slovensko s podielom 6%.

Spoločnosť sa vyjadrila, že objem do komerčných realít v strednej a východnej Európe v roku 2018 sa zvýšil z 11,92 na 13,23 miliardy eur v porovnaná s rokom 2017. Tretí rok po sebe je to rekordná hodnota objemu transakcií, uzatvára JLL.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2024 Copyright realityplanet.sk

Investície do komerčných realít v SR

komerčné reality a investície do nich

Celková výška investícií do komerčných realít bola na Slovensku v minulom roku 820 miliónov eur. Pre média sa tak vyjadrila spoločnosť JLL, ktorá zabezpečuje služby v správe nehnuteľností a investícií.

Maloobchod mal najväčší podiel na transakciách. Nasledoval sektor priestorov, logistika, resp. industriálny sektor a hotely. Spoločnosť konštatuje, že pozitívne makroekonomické a trhové podmienky, vysoká miera obsadenosti, rast HDP i ekonomická a politická stabilita sú dôvody, prečo je Slovensko stále viac zaujímavé pre investorov. Vízie na rok 2018 sú veľmi optimistické.

V histórií najvyššiu mieru objemu transakcií dosiahlo v predošlom roku Poľsko (7,2 miliardy eur), čím bol prekonaný rekordný objem z roku 2006. Poľský podiel na regionálnom trhu predstavoval 54%, teda viac ako je súhrn podielov ostatných krajín v regióne. Po ňom nasledoval český trh (19%), maďarský (14%), rumunský (7%) a Slovensko s podielom 6%.

Spoločnosť sa vyjadrila, že objem do komerčných realít v strednej a východnej Európe v roku 2018 sa zvýšil z 11,92 na 13,23 miliardy eur v porovnaná s rokom 2017. Tretí rok po sebe je to rekordná hodnota objemu transakcií, uzatvára JLL.

Celková výška investícií do komerčných realít bola na Slovensku v minulom roku 820 miliónov eur. Pre média sa tak vyjadrila spoločnosť JLL, ktorá zabezpečuje služby v správe nehnuteľností a investícií.

Maloobchod mal najväčší podiel na transakciách. Nasledoval sektor priestorov, logistika, resp. industriálny sektor a hotely. Spoločnosť konštatuje, že pozitívne makroekonomické a trhové podmienky, vysoká miera obsadenosti, rast HDP i ekonomická a politická stabilita sú dôvody, prečo je Slovensko stále viac zaujímavé pre investorov. Vízie na rok 2018 sú veľmi optimistické.

V histórií najvyššiu mieru objemu transakcií dosiahlo v predošlom roku Poľsko (7,2 miliardy eur), čím bol prekonaný rekordný objem z roku 2006. Poľský podiel na regionálnom trhu predstavoval 54%, teda viac ako je súhrn podielov ostatných krajín v regióne. Po ňom nasledoval český trh (19%), maďarský (14%), rumunský (7%) a Slovensko s podielom 6%.

Spoločnosť sa vyjadrila, že objem do komerčných realít v strednej a východnej Európe v roku 2018 sa zvýšil z 11,92 na 13,23 miliardy eur v porovnaná s rokom 2017. Tretí rok po sebe je to rekordná hodnota objemu transakcií, uzatvára JLL.